Regulamin

abamedica24.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1)      Spółka ABA MEDICA S.A. z siedzibą przy ul. Piekary 14/15, 61-823  Poznań, NIP: 7831704339, tel. 723-180-151 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000475647 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi na stronie internetowejabamedica24.pl sklep internetowy [dalej „Sklep”] na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2)      Adres e-mail sklepu to: sklep@abamedica24.pl i służy do szybkiego i efektywnego kontaktu z Klientem.

3)      Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem, co oznacza, że reguluje prawa i obowiązki Sklepu oraz Klienta w zakresie zawartej umowy sprzedaży. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa.

4)      Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uprzednia akceptacja Regulaminu przez Klienta. Klient nie musi akceptować Regulaminu, jeżeli nie zamierza dokonywać zakupów w Sklepie.

5)      Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

6)      Sklep nie pobiera żadnych opłat za komunikację z Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (telefon, Internet).

7)      Aby korzystać ze Sklepu, w tym przeglądać asortyment oraz składać zamówienia na produkty, Klient musi posiadać:

a)     komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox;

b)     aktywne konto poczty elektronicznej (skrzynka e-mail).

§2

   Zamówienia

1)      Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktów przez Internet, co oznacza, że wszelkie produkty zamówione przez Klienta poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej abamedica24.pl lub poprzez e-mail: sklep@abamedica24.pl

2)      Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu na stronie internetowej abamedica24.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez Sklep).

3)      Warunkiem dokonania zakupu produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu jest złożenie zamówienia.

4)      Klient może złożyć zamówienie na produkty w następujący sposób:

a)     poprzez skorzystanie z funkcji sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu abamedica24.pl – przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

b)     poprzez przesłanie e-maila ze wskazaniem zamawianych produktów i ich ilości na adres: sklep@abamedica24.pl – – przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

5)     Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta:

a)     danych pozwalających na weryfikację Klienta, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Klienta;

b)     wyboru zamawianych towarów lub usług,

c)     wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

d)     wyboru sposobu płatności.

6)     Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem w ciągu….dwóch dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia przez Klienta. W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca w w/w terminie poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w „Koszyku” w momencie złożenia zamówienia tj. w szczególności: cena, charakterystyka produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin, sposób i koszt dostawy, a także termin i sposób płatności.

7)     Klient potwierdza, iż rozumie, że z chwilą:

a)     wysłania przez Klienta zamówienia wybranego produktu na adres sklep@abamedica24.pl staje się zobowiązany do zapłaty za zamówione przez siebie produkty zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności – dotyczy zamówienia składanego przez e-mail: sklep@abamedica24.pl znajdujący się na stronie abamedica24.pl

b)     kliknięcia ikony „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” klient staje się zobowiązany do zapłaty za zamówione produkty zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności – dotyczy zamówienia składanego poprzez formularz znajdujący się na stronie abamedica24.pl . 

§3

Płatności

 1.       Cena widniejąca przy każdym produkcie jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i nie uwzględnia kosztów przesyłki, które Klient pokrywa dodatkowo.
 2.       Klient ma do wyboru następujące formy i terminy płatności (określone również w zakładce Formy płatności na stronie internetowej abamedica24.pl):

a)     Za pobraniem – płatność gotówką doręczycielowi przy odbiorze przesyłki;

b)     Przedpłata całości ceny przed wysyłką produktu – Klient dokonuje przedpłaty w terminie 7 dni od otrzymania od Sklepu wiadomości e-mail z numerem rachunku bankowego do wpłaty:

 •          na rachunek bankowy – numer rachunku bankowego zostanie przekazany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 •          za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych eCard;

c)     Gotówką w Sklepie – forma dostępna wyłącznie przy odbiorze osobistym w Sklepie;

Płatności online obsługuje firma eCard S.A. 

Dostępne formy płatności:

ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), MultiTransfer (mBank S.A.), Płacę z Orange, Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), MeritumBank Przelew (Meritum Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.).

Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 

§4

Dostawa i odbiór produktu

1)      Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 30 dni i zawiera okres oczekiwania na doręczenie przesyłki przez przewoźnika. Sklep zawsze stara się zrealizować zamówienie w najkrótszym możliwym czasie. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2)      Przesyłka z produktem dostarczana jest na adres dostawy podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

3)      Sklep oferuje następujące formy dostawy produktu:

a)     wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej;

b)     wysyłka za pośrednictwem firmy kurier 48;

c)     odbiór własny przez klienta w siedzibie Sklepu pod adresem ul. Promienista 25 60-288  Poznań w dni robocze w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00 – 15:00

4)     Koszty i sposoby doręczenia przesyłki określone są także w cenniku dostawy znajdującym się w zakładce „Koszty dostawy” na stronie internetowej abamedica24.pl oraz są podane do wiadomości Klienta po naciśnięciu w sklepie internetowym ikony o nazwie „Do koszyka”.

5)     Sklep nie realizuje wysyłki do miejsca znajdującego się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6)     Jeżeli kupiony produkt ma zostać przesłany do Klienta, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi. Za wydanie produktu uważa się jego powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

 

§5

Reklamacje produktu wadliwego

 

 1.       Sklep ma obowiązek dostarczyć klientowi produkty bez wad fizycznych i prawnych.
 2.       W przypadku stwierdzenia wady produktu Klient powinien zawiadomić sklep o istnieniu wady produktu tj. złożyć reklamację (np. poprzez e-mail lub listem poleconym), a następnie odesłać do Sklepu na adres: Spółka ABA MEDICA S.A. z siedzibą przy ul. Promienista 25 60-288  Poznań, na koszt Sklepu, reklamowane produkty. Prosimy również o podanie następujących informacji:
 3.                     imię i nazwisko Klienta oraz jego adres pocztowy;
 4.                     numer telefonu lub e-mail Klienta;
 5.                     data zakupu produktu;
 6.                     opis wady produktu;
 7.                     data zauważenia wady;
 8.                     wskazanie żądania Klienta w związku z wadą produktu;
 9.                     o ile to możliwe, proszę załączyć do reklamacji kopię paragonu lub faktury za produkty;
 10.       Zawiadomienie o wadzie może być przesłane od razu wraz z produktem bez uprzedniej notyfikacji Sklepu.
 11.       Istnieje możliwość, iż Sklep będzie żądał od Klienta dodatkowych danych, o ile będą niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 12.       Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni roboczych od momentu wskazania przez Klienta jego żądania reklamacyjnego. Sklep skontaktuje się z klientem telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail.
 13.       Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego produktu bądź usunięcia wady, koszty dostawy rzeczy nowej lub naprawionej ponosi Sklep.
 14.       W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.
 15.       Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produktach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 16.       Jeżeli reklamacja nie została uznana, Klient będący konsumentem może zwrócić się po pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów (np. do Federacji Konsumentów czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich). Gdyby jednak interwencja nie przyniosła oczekiwanych efektów, Klient ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wyżej wymienionych instytucji.
 17.       Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, warunki gwarancji są podane przy produkcie w sklepie internetowym.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1.      Klient będący konsumentem (dalej zwany „Konsument”) ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2.      Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Spółka ABA MEDICA S.A. z siedzibą przy ul. Promienista 25, 60-288  Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@abamedica24.pl). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 6.      Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 7.      Konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz do Sklepu na adres :Spółka ABA MEDICA S.A. z siedzibą przy ul. Piekary 14/15, 61-823  Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9.      Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10.    Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadku następujących umów:

a)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 

§7

Ochrona danych osobowych

 

 1.     Administratorem danych osobowych Klienta jest ABA MEDICA S.A. z siedzibą przy ul. Piekary 14/15, 61-823  Poznań, NIP: 7831704339, tel. 723-180-151, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000475647 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres: wjp@abamedica.pl
 2.     Z Administratorem można się również kontaktować za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: IOD@cito.eu
 3.     Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji tego zamówienia. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4.     Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Klienta.
 5.     Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Klauzula informacyjna dotycząca Klientów „ABAMEDICA24.PL”

1.    Drogi Kliencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest ABA MEDICA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z                   Administratorem pisząc na adres: wjp@abamedica.pl / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres:                           IOD@cito.eu

 1.     Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 1.     Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 1.     Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 1.     Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 1.     Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 1.     W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1.     Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
 1.    W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

 1.     Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby ABA MEDICA S.A.